Zvērināta advokāta prakses galvenās vērtības ir kvalitatīvs darbs un tā rezultāts, ievērojot savstarpēju cieņu un uzticību klientu problēmu risināšanā.

Juridiskās palīdzības specializācija

Uzņēmumu juridiskā apkalpošana

Tiesiskās aizsardzības procesa (TAP) uzraudzība

Maksātnespējas lietas fiziskām un juridiskām personām

Darījumi un līgumi – fiziskām un juridiskām personām

Tiesvedība – fiziskām un juridiskām personām

Krimināllietas – fiziskām un juridiskām personām

Saistību tiesības – fiziskām un juridiskām personām

Ģimenes tiesības

Administratīvās lietas – fiziskām un juridiskām personām

Daina Puķīte ir zvērināta advokāte un šķīrējtiesnese

Latvijas Komercbanku asociācijas šķīrējtiesā.

Darba pieredze

Izglītība:

1992. gadā beigusi Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti.

 2019.gadā Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā “Riseba”  iegūta profesionālā pilnveides izglītība programmā “Datu analīze un pārskatu sagatavošana finanšu vadības lēmumu pieņemšanā”.

Regulāri tiek celta kvalifikācija, apmeklējot apmācības un kursus saistībā ar jurisprudenci, tostarp nodokļu lietās.

Darba pieredze:

1985.–1996. gadam strādājusi Latvijas Republikas Tiesu sistēmā.

1996.–1998. gadam strādājusi bankā par juristi.

Kopš 1998. gada praktizē kā zvērināta advokāte.

Ir likvidatora un administratora pieredze, vadot A/S Komercbanka “Viktorija’’ likvidācijas un maksātnespējas procesu.

Ir pieredze konkurences tiesībās starptautiskā projektā.

Kopš 2009. gada Zvērinātu advokātu palīgu profesionālās sagatavošanas, uzraudzības un eksāmenu komisijas locekle.

© Zvērināta advokāte Daina Puķīte, 2017-2020